Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

daniellss
2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord viapureevil pureevil
daniellss
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapureevil pureevil
daniellss
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viapureevil pureevil
daniellss
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
Reposted fromaleander aleander viakomplikacja komplikacja

January 21 2020

0532 70e2 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viashakeme shakeme
daniellss
daniellss
0009 b0bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
daniellss
daniellss
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
daniellss
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
daniellss
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
daniellss
1540 2195 500
Noise Tales never do ... 
Reposted fromnoisetales noisetales vianiskowo niskowo
daniellss
9585 2257 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianiskowo niskowo
daniellss

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
daniellss
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie vianiskowo niskowo
daniellss

January 16 2020

daniellss
3416 c601
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake viadzony dzony
daniellss
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadzony dzony
daniellss
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
daniellss
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl