Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

daniellss
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
daniellss
Reposted fromshakeme shakeme viazapachsiana zapachsiana
daniellss
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
daniellss
daniellss
0098 d13e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskraweksiebie skraweksiebie

September 15 2019

daniellss
Reposted frombluuu bluuu
daniellss
9826 4016 500
Reposted fromonlyman onlyman viaWlodara Wlodara
daniellss
9844 5c4a 500
Reposted fromonlyman onlyman vianiedonaprawienia niedonaprawienia
daniellss
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

September 14 2019

daniellss
Reposted frombluuu bluuu
daniellss
1487 8235
Reposted fromtichga tichga viaeternaljourney eternaljourney
daniellss
Reposted fromjasminum jasminum viastepywilcze stepywilcze
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viastepywilcze stepywilcze
daniellss
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viastepywilcze stepywilcze
daniellss
5495 d872
Reposted fromblackmamba blackmamba vianiskowo niskowo
daniellss
Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy?
— podpatrzone w Krakowie
Reposted fromchangecolour changecolour vianiskowo niskowo
daniellss

September 12 2019

daniellss
0385 cac3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
daniellss
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl