Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

daniellss
daniellss
daniellss
9151 ba12
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
daniellss
daniellss
Reposted fromgruetze gruetze viabadblood badblood
daniellss
6007 9a05 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viabadblood badblood
daniellss
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viabadblood badblood
daniellss
daniellss

Calbuco, stratovolcano in southern Chile.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viazapachsiana zapachsiana

January 16 2018

daniellss
daniellss
daniellss
daniellss

January 10 2018

daniellss
2704 5ab9 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
daniellss
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
Reposted fromtouchthesky touchthesky viagdziejestola gdziejestola
daniellss
0874 dbf4
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
daniellss
Reposted frombluuu bluuu
daniellss
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakomplikacja komplikacja
daniellss
Reposted frombluuu bluuu viacoeurina coeurina

January 09 2018

5661 a55c 500
Reposted fromrawriot rawriot viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl