Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

daniellss
7368 8d7d 500
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viatoniewszystko toniewszystko
daniellss
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viatoniewszystko toniewszystko
daniellss
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

daniellss
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
daniellss
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić

August 12 2017

daniellss
Reposted fromshakeme shakeme
daniellss
Reposted fromshakeme shakeme
daniellss
Weszła do mieszkania, w którym spędzili wspólnie cały rok. Cudowny rok. Wypełniony radością i miłością. Weszła do ich dawnego pokoju. I zobaczyła dokładnie to co ma w sercu. Pustkę. Kompletna pustkę. Nawet jego zapach już sie nie unosił w powietrzu. Założyła jego koszulkę i położyła się na łóżku. I juz przez cala noc myślała tylko o nim. Nigdy nie zapomni o miłości swojego życia. Trzeba wstac
daniellss
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"

August 10 2017

daniellss
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

August 09 2017

daniellss
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viaPoranny Poranny
daniellss

August 08 2017

daniellss

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viamyceline myceline
daniellss
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
daniellss
daniellss

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
daniellss

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

Reposted fromMelodyTime MelodyTime viagdziejestola gdziejestola
daniellss
Reposted fromharmony harmony viagdziejestola gdziejestola
daniellss
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl